Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Volleybalvereniging Inter Rijswijk. IR Bedrijvenvolleybal  besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. IR Bedrijvenvolleybal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

 

Auteursrecht

De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze paginas berusten bij IR Bedrijvenvolleybal.
IR Bedrijvenvolleybal spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij het bestuur.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IR Bedrijvenvolleybal informatie, beeldmateriaal, fotos en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden.

Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciële doeleinden en individueel gebruik, waarbij u vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding kunt u zich wenden tot IR Bedrijvenvolleybal.

 

Links

Het is toegestaan op andere websites een link te plaatsen naar deze site. IR Bedrijvenvolleybal hoort graag van u wanneer u een link plaatst.Deze site bevat links naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. IR Bedrijvenvolleybal is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.