Reglement

Aan het 40e IR Bedrijvenvolleybal Toernooi nemen in 2023  .. teams deel.
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst èn betaling.
Deelname is alleen mogelijk indien de betaling ad. € 200,– per team is geschied.
Er moet worden opgegeven, op welke avond het team het liefste wil spelen, m.a.w. men is verplicht 1e en 2e voorkeur aangeven )
Wanneer er geen voorkeur van speelavond wordt ingevuld, ligt de keuze van indelen bij de toernooicie
Restitutie bij afmelden c.q. niet opkomen is niet mogelijk.
Per bedrijf/instelling kunnen meerdere teams aan het toernooi deelnemen.
Een team dient tenminste uit zeven spelers/sters te bestaan. 
Mixed teams zijn toegestaan en worden door de organisatie zelfs zeer op prijs gesteld.
Bij niet opkomen in één van de ronden – calamiteiten uitgezonderd – verliest het team het recht om aan het eerstvolgende toernooi in 2024  deel te nemen.

SCHEIDSRECHTERS / TELLERS IN DE VOORRONDEN EN FINALERONDEN

De deelnemende teams dienen in de voorronden te zorgen voor een scheidsrechter en teller en in de finaleronden alléén voor een teller.
Voor alle wedstrijden in de finaleronden zorgt de organisatie namelijk voor een scheidsrechter.

Let erop, dat wanneer het team pas de tweede of derde wedstrijd speelt, het wellicht al de eerste wedstrijd van de avond moet tellen !

TOERNOOI  REGLEMENT

Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), uitgezonderd onderstaande punten:

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens een vast tijdschema.
Begin- en eindsignaal worden centraal gegeven door een zoemer.
Het eerstgenoemde team start op het veld aan de muurkant 
Er mag in de voorronden door zowel de dames als de heren alléén onderhands worden geserveerd 
Wanneer het eindsignaal valt tijdens een rally is de wedstrijd direct afgelopen !
Het nemen van een time-out is niet toegestaan.
De nethoogte is bepaald op 2.43 meter.
Wisselen is onbeperkt toegestaan, mits de wissel altijd plaatsvindt op de serveerplaats.
Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt en een verloren wedstrijd 0 punten.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de eindstand van de poule, beslist het puntensaldo.
Is dit ook gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge wedstrijd bepalend. 
In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

DE FINALE IN JUNI 2023

Voor de finale gelden dezelfde regels als hierboven, m.u.v.:

Er mag door de dames en de heren zowel onderhands als bovenhands worden geserveerd

Het is alleen toegestaan om de vloer van de sporthal te betreden met geschikte zaalsportschoenen.
Het is niet toegestaan om consumpties in glas mee te nemen naar de zaal.
In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.