Sponsor informatie

Wilt u zich ook als (SUB) SPONSOR aanmelden voor de 39e editie in 2020 ?
Of eventueel als adverteerder ?

Sponsoring maakt een belangrijk deel uit van de inkomsten van de organisatie, die dit populaire toernooi – nu alweer in 2020 voor de 39e keer -met heel veel plezier gaat organiseren. Diezelfde sponsoring maakt het mogelijk om het inschrijfgeld van de deelnemers, die vaak zelf het inschrijfgeld moeten bekostigen omdat er niet altijd een personeelsvereniging is, laag te kunnen houden.

Voor een  groot deel hangt het welslagen van dit populaire toernooi af van sponsoring door het bedrijfsleven. Geld, wat nodig is om uitgaven te kunnen doen zoals: sporthalhuur, die jaarlijks stijgt en waarvoor toch bij inhuur de normale huurprijzen gelden. Scheidsrechters, die moeten worden vergoed. Prijzen, die moeten worden aangeschaft  etc., etc. Dit zijn slechts enkele kostenposten, waarvan de sporthalhuur natuurlijk verreweg de hoogste is.

Daarom doet de Bedrijvencommissie van Inter  Rijswijk een zeer dringend beroep op het bedrijfsleven, om het  toernooi financieel te steunen, zodat ook wij dit evenement in 2020 e.v. weer probleemloos kunnen organiseren.

Daarmee treedt uw bedrijf meteen ook in de voetsporen van een groot aantal hieronder vermelde bedrijven. Bedrijven met gerenommeerde namen die ons en Inter Rijswijk in het verre en recente verleden hebben gesteund of ons nog steeds steunen, zoals: Wilma Bouw , Pink Elephant , Frisia Makelaars , Rabobank Den Haag e.o. , Jacobus Recourt , Thunnissen Groep , Den Haag Mediagroep , Riva ‘s-Gravenhage , Meeuwissen, MiXZ adviesgroep , Schouten Bouw, Kiwa , BDO , Thaesis, Connect Holland , INISI , ITS  iT-SERVICES en VISADE .

3 manieren om te sponsoren !

1e.    HOOFD- c.q. NAAMSPONSOR   ( Kosten € 2000,00 per volledig toernooi. Vraag informatie op over invulling, etc. )
Voor naamssponsor geldt minimaal een tweejarig contract. U krijgt hiervoor :

Naamskoppeling van uw (bedrijfs)naam met die van het toernooi
Gratis deelname van twee bedrijfsteams of relaties
Gratis A5 advertentie in kleur in programmaboekjes van voorronde en finaleronden
Gratis vermelding op de site van bedrijfslogo met link
Gratis plaatsing van tenminste twee en maximaal 4 reclameborden/vlaggen op alle speelavonden in de Marimbahal.

2e.   SUBSPONSOR (  kosten slechts € 500,00  per volledig toernooi = max. 4 avonden ) , waarbij u waar voor uw financiele bijdrage krijgt!!

Gratis deelname van een bedrijfsteam of relatie
Gratis A5 advertentie in kleur in programmaboekjes van voorronde en finaleronden
Gratis vermelding op de site van bedrijfslogo met link
Gratis plaatsing van twee reclameborden/vlaggen op alle speelavonden in de Marimbahal.

3e.   ADVERTEERDER in het programmaboekje van 2020 !

U kunt in het programmaboekje voor een zeer schappelijke prijs in kleur adverteren. U dient wel zelf de advertentie kant en klaar aan te leveren.
De prijzen voor de advertenties zijn:

1/2  A5 pagina,  in kleur, staand geplaatst in het programmaboekje , van zowel de voorronde als de finale,  € 175,00  en / of
1/1  A5 pagina,  in kleur, liggend of staand geplaatst,   idem,  slechts    € 275,00.


Meer informatie nodig? U kunt eenvoudig met ons contact opnemen door bovenaan het woord Contact aan te klikken.
U zult er absoluut geen spijt van krijgen.